Цветанка Минчева

Цветанка Минчева започва своята кариера в УниКредит Булбанк през 2001 г. като стажант и оттогава заема различни търговски и мениджърски позиции в Дирекция „Банкиране на дребно“. Работи по проекта за интеграция на трите банки от групата на УниКредит и множество други проекти  в сферата на банкиране на дребно, ИТ и организация. 

От 2007 г. Цветанка Минчева работи върху разработването и развитието на алтернативните канали в банката. Допринася и има водеща роля в развитието на банкиране на дребно, както и внедряване на иновации в различни сфери на банката. 

От септември 2013 г. до края на 2017 г. е директор „Банкиране на дребно“ и член на УС в УниКредит Булбанк.

От януари 2018 г. Цветанка Минчева е директор Глобално банково обслужване. 

Има икономическо образование, завършила е и MBA програма по международен бизнес.